Allmänna villkor för deltagande i konferenser

Vänligen notera att fr.o m 1 februari 2023 är det vårt koncernbolag Bonnier News AB,org.nr. 559080-0917 som övertar kundförhållandet samt personuppgiftsansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. Villkoren kommer samtidigt uppdateras, se uppdaterade villkor här.

Inledning
Dessa allmänna villkor för konferensdeltagande (”Villkoren”) tillämpas av ett antal bolag som ingår i affärsområdet Bonnier News och som arrangerar konferenser. Villkoren gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och det bolag som arrangerar den konferens som kunden registrerat sig för (”Arrangören”).

Övriga villkor:
Allmänna villkor
Villkor konferenser
Villkor utbildningar
Villkor för medlemskap i affärsnätverk
General terms and conditions
Terms and conditions conferences
Terms and conditions education

Följande bolag tillämpar dessa Villkor:
Dagens Industri Aktiebolag
 (org nr: 556221-8494).
Bonnier Business Media Sweden AB (org nr: 556468-8892) (“BBM”). I BBM ingår ett flertal varumärken som arrangerar konferenser, såsom Resumé, Dagens Media, Aktuell hållbarhet och Dagens Medicin.
Fastighetsnytt Förlags AB (org nr: 556326-8837) där varumärkena Tidningen Byggindustrin och Business Arena ingår.
Dagens Samhälle AB (org.nr 556176-4613).
Hakon Media AB (org,nr 556923-9519).

Genom att kunden registrerar sig för en konferens bekräftar kunden att hen läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

Arrangörens åtagande och syftet med konferensen

Konferenser som Arrangören arrangerar tillhandahålls kunden i egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på dennes yrkesprofession.

Arrangörens konferenser sponsras av företag som är verksamma inom den bransch som är aktuell eller annars berörs av ämnet för den specifika konferensen. Arrangörens åtagande består av att arrangera konferenser som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet, dels att skapa en plattform för en framtida relation mellan kunden och Arrangören samt mellan kunden och Arrangörens samarbetspartners för konferensen (eventuella medarrangörer, sponsorer, utställare) före, under och/eller efter avslutad konferens. Arrangören ska tillse att relationen mellan å ena sidan kunden och Arrangören och kunden och Arrangörens samarbetspartners sker via de kontaktvägar/-uppgifter som kunden anger vid anmälan till en konferens.

Konferensens ämne, tidpunkt, plats, samarbetspartners m m

Vid kundens registrering sker ett val av vilken av Arrangörens konferenser kunden väljer att delta vid. Konferenserna kan äga rum på anvisad plats eller digitalt, vilket framgår i samband med anmälan. På Arrangörens hemsida finns aktuella uppgifter om konferensens ämnen, talare, tidpunkter för konferensen, platsen där den hålls, medverkande samarbetspartners m m. Arrangören är förbehållen rätt att göra ändringar i konferensprogrammet fram till dagen när konferensen äger rum.

Kunden är medveten om att Arrangören vid särskilda fall kan vara tvungen att genomföra en konferens digitalt trots att det initialt skulle genomföras på anvisad plats. Arrangören ska i sådana fall informera kunden om detta i förväg.

Hinder att delta vid konferens

Kundens registrering av deltagande vid Arrangörens konferens är bindande. Rätten att delta vid en konferens kan dock överlåtas av kunden till annan person om detta anmäls till Arrangören innan konferensen äger rum. Sådan person behöver dock, för att få delta vid konferensen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

Namnskyltar

Vid konferenser där kunden deltar på plats kan namnskylt tillhandahållas tillsammans med andra deltagares namnskyltar för kunden att själv hämta sin namnskylt. För det fall kunden inte önskar en namnskylt eller att den blir synlig för andra deltagare, vänligen meddela Arrangören det.

Bilder m.m.

Arrangören kan komma att använda bilder, inspelat material m.m. från konferensen för att informera om kommande events, där kunden i egenskap av deltagare vid konferensen kan förekomma. Genom att acceptera dessa villkor lämnar kunden sitt medgivande till nyttjandet enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800).

Behandling av personuppgifter

I samband med att kunden anmäler sig till en konferens kommer Arrangören samla in personuppgifter tillhörande kunden, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, m.m.. Läs mer om hur kundens personuppgifter behandlas i Arrangörens personuppgiftspolicy

Cookies

Avseende användning av cookies hänvisas till Arrangörens cookiepolicy.

Utvärdering av konferens

Utvärdering av konferensen är en del av konferensen. Utvärderingen är värdefull för Arrangören för att möta kunders önskemål och för att kunna utveckla och förbättra Arrangörens konferenser. Efter avslutad konferens kan Arrangören därför komma att kontakta kunden via e-post för att fråga om kunden vill utvärdera konferensen. Deltagande i utvärderingen är givetvis helt frivilligt.

Force majeure

Arrangören har rätt att ställa in konferensen för det fall genomförandet av konferensen påverkas av omständighet som ligger utanför Arrangörens kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. Arrangören har även rätt att ställa in konferensen om Arrangören på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av konferensen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om konferensen ställs in enligt ovan erbjuds kunden att delta i en annan konferens för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av konferensavgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Överlåtelse
Arrangören har rätt att utan kundens medgivande överlåta dessa villkor, inklusive sina rättigheter och skyldigheter häri, till annat bolag inom Bonnier News affärsområde.

Kontakt

Dagens Industri Aktiebolag, e-post: kundservice@di.se, telefon: 08-573 651 00
Bonnier Business Media Sweden AB, e-post: kundservice@bbm.bonnier.se, telefon: 08-409 320 10
Fastighetsnytt Förlags AB, hemsida: https://www.fastighetsnytt.se, e-post: kundservice@fastighetsnytt.se telefon: 08-409 320 02
Dagens Samhälle AB, hemsida: www.dagenssamhalle.se, e-post: kundservice@dagenssamhalle.se, telefon: 08-409 320 10
Hakon Media AB, hemsida: https://hakonmedia.se/kontakta-oss/, e-post: kundtjanst@hakonmedia.se, telefon: 08-409 320 10

Publicerad den 18 oktober 2022

-------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare bokningsregler
Gäller bokningar fram till och med 17 oktober 2022

Inledning
Dessa allmänna villkor för konferensdeltagande (”Villkoren”) tillämpas av ett antal bolag som ingår i affärsområdet Bonnier News och som arrangerar konferenser. Villkoren gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och det bolag som arrangerar den konferens som kunden registrerat sig för (”Arrangören”).

Övriga villkor:
Allmänna villkor
Villkor konferenser
Villkor utbildningar
Villkor för medlemskap i affärsnätverk
General terms and conditions
Terms and conditions conferences
Terms and conditions education

Följande bolag tillämpar dessa Villkor:
Dagens Industri Aktiebolag
 (org nr: 556221-8494).
Bonnier Business Media Sweden AB (org nr: 556468-8892) (“BBM”). I BBM ingår ett flertal varumärken som arrangerar konferenser, såsom Resumé, Dagens Media, Aktuell hållbarhet och Dagens Medicin.
Fastighetsnytt Förlags AB (org nr: 556326-8837) där varumärkena Tidningen Byggindustrin och Business Arena ingår.
Dagens Samhälle AB (org.nr 556176-4613).
Hakon Media AB (org,nr 556923-9519).

Genom att kunden registrerar sig för en konferens bekräftar kunden att hen läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

Arrangörens åtagande och syftet med konferensen

Konferenser som Arrangören arrangerar tillhandahålls kunden i egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på dennes yrkesprofession.

Arrangörens konferenser sponsras av företag som är verksamma inom den bransch som är aktuell eller annars berörs av ämnet för den specifika konferensen. Arrangörens åtagande består av att arrangera konferenser som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet, dels att skapa en plattform för en framtida relation mellan kunden och Arrangören samt mellan kunden och Arrangörens samarbetspartners för konferensen (eventuella medarrangörer, sponsorer, utställare) före, under och/eller efter avslutad konferens. Arrangören ska tillse att relationen mellan å ena sidan kunden och Arrangören och kunden och Arrangörens samarbetspartners sker via de kontaktvägar/-uppgifter som kunden anger vid anmälan till en konferens.

Konferensens ämne, tidpunkt, plats, samarbetspartners m m

Vid kundens registrering sker ett val av vilken av Arrangörens konferenser kunden väljer att delta vid. Konferenserna kan äga rum på anvisad plats eller digitalt, vilket framgår i samband med anmälan. På Arrangörens hemsida finns aktuella uppgifter om konferensens ämnen, talare, tidpunkter för konferensen, platsen där den hålls, medverkande samarbetspartners m m. Arrangören är förbehållen rätt att göra ändringar i konferensprogrammet fram till dagen när konferensen äger rum.

Kunden är medveten om att Arrangören vid särskilda fall kan vara tvungen att genomföra en konferens digitalt trots att det initialt skulle genomföras på anvisad plats. Arrangören ska i sådana fall informera kunden om detta i förväg.

Hinder att delta vid konferens

Kundens registrering av deltagande vid Arrangörens konferens är bindande. Rätten att delta vid en konferens kan dock överlåtas av kunden till annan person om detta anmäls till Arrangören innan konferensen äger rum. Sådan person behöver dock, för att få delta vid konferensen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

Namnskyltar

Vid konferenser där kunden deltar på plats kan namnskylt tillhandahållas tillsammans med andra deltagares namnskyltar för kunden att själv hämta sin namnskylt. För det fall kunden inte önskar en namnskylt eller att den blir synlig för andra deltagare, vänligen meddela Arrangören det.

Bilder m.m.

Arrangören kan komma att använda bilder, inspelat material m.m. från konferensen för att informera om kommande events, där kunden i egenskap av deltagare vid konferensen kan förekomma. Genom att acceptera dessa villkor lämnar kunden sitt medgivande till nyttjandet enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800).

Behandling av personuppgifter

I samband med att kunden anmäler sig till en konferens kommer Arrangören samla in personuppgifter tillhörande kunden, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, m.m.. Läs mer om hur kundens personuppgifter behandlas i Arrangörens personuppgiftspolicy

Cookies

Avseende användning av cookies hänvisas till Arrangörens cookiepolicy.

Utvärdering av konferens

Utvärdering av konferensen är en del av konferensen. Utvärderingen är värdefull för Arrangören för att möta kunders önskemål och för att kunna utveckla och förbättra Arrangörens konferenser. Efter avslutad konferens kan Arrangören därför komma att kontakta kunden via e-post för att fråga om kunden vill utvärdera konferensen. Deltagande i utvärderingen är givetvis helt frivilligt.

Force majeure

Arrangören har rätt att ställa in konferensen för det fall genomförandet av konferensen påverkas av omständighet som ligger utanför Arrangörens kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. Arrangören har även rätt att ställa in konferensen om Arrangören på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av konferensen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om konferensen ställs in enligt ovan erbjuds kunden att delta i en annan konferens för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av konferensavgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte.