Bonnier News

Så säkras läsarnas personuppgifter: ”Vi har stort fokus på dataskydd"

Miljoner av mediekonsumenter kommer dagligen i kontakt med en eller flera av Bonnier News tidningar. För Ann Norgren, chefsjurist, består en stor del av juristavdelningens arbete i att säkerställa att personuppgifter hanteras rätt, riktigt och ansvarsfullt.
Ann Norgren

– Vi är oerhört måna om att värna om användarnas förtroende. Juristavdelningens uppdrag är att möta Bonnier News behov av juridisk rådgivning. Detta omfattar allt från att granska och upprätta avtal till att rådge i frågor som rör exempelvis immaterialrätt, konsumenträtt och bolagsrätt.

– Jag är också delaktig i frågor som rör ny lagstiftning. Inte minst gäller det just nu implementeringen av upphovsrättsdirektivet i svensk lag, samt lagstiftningsinitiativen på EU-nivå gällande regleringen av de stora plattformarna, säger Ann Norgren.

Stort fokus på dataskydd

GDPR har varit en central diskussion för bolag i alla branscher de senaste åren. Inte minst inom mediebranschen och inom Bonnier News, som med sina över 140 redaktionella varumärken dagligen kommer i kontakt med flera miljoner användare, vars personuppgifter ska tas hand om på ett korrekt sätt. Ann Norgren beskriver Bonnier News som en koncern som är oerhört mån om att värna användarnas förtroende. 

– Det är viktigt för oss att hantera personuppgifter på ett säkert, ansvarsfullt och framförallt integritetsvänligt sätt. Vi har ett stort fokus på frågor som gäller just dataskydd och integritet och det genomsyrar stora delar av vår verksamhet.

Skapar gemensamt integritetscenter

För närvarande är juristavdelningen högst delaktiga i arbetet med att centralisera Bonnier News kundrelationer. Enkelt uttryckt innebär detta att den kund som tidigare haft en kundrelation med och betalat sin prenumerationsavgift till tidningen i stället kommer att ha en kundrelation med Bonnier News AB, som också kommer att vara ansvarig för behandlingen av kundernas personuppgifter. 

För kunden innebär det dock ingen nämnvärd förändring. Leveransen av de produkter och tjänster man använder och prenumererar på kommer vara densamma.

– Det blir smidigare att att ha en avtalsrelation istället för flera och ur ett integritetsperspektiv kommer man som kund att kunna utöva sina rättigheter enligt GDPR på ett enhetligt sätt, då vi skapar ett gemensamt integritetscenter som omfattar alla våra varumärken. 


– Det möjliggör också ökad kontroll över våra användares personuppgifter, vilket är positivt.

Läs mer om hur Bonnier News arbetar med integritet och dataskydd här: https://privacy.bonniernews.se

Bonnier News
Massivt stöd till fri och oberoende journalistik i Ukraina
Bonnier News Local
Från asylsökande till nominerad till Stora Journalistpriset
Bonnier News
Repost – oberoende sajt med nyheter på ryska
Bonnier News Local
"Inte ens hoten från Kina stoppar den här redaktionen" – Nerikes Allehanda Årets Redaktion 2022
Dagens Nyheter
DN:s visuella redaktion vill göra journalistiken lättare att ta till sig
Bonnier News
Säkerställd kvalitet och relevans – så jobbar vi med annonsmärkta artiklar
Expressen Lifestyle
Därför avslöjar Expressen extremister: ”Det är en historisk roll"
Bonnier News Local
Fortsatt tillväxt för ÖA: ”Ett kvitto på att vi betyder något för lokalsamhället"
Di-gruppen
Analyschefen om Di:s rådgivande roll: ”Vi ska vara angelägna i alla lägen"
Bonnier News
Så säkras kundupplevelsen för 140 olika varumärken: ”Vi måste vara lyhörda"
Dagens Nyheter
DN:s vetenskapsredaktion: ”En av tidningens största avdelningar"
Expressen Lifestyle
Massiv trafikökning när Mama flyttade in hos Expressen
Bonnier News Local
”Grävnavet förebild för hur lokala medier kan arbeta med granskningar"
Expressen Lifestyle
Sköna hem-redaktören: ”Våra läsare kan inte få nog av att inreda"
Bonnier News
Så säkras läsarnas personuppgifter: ”Vi har stort fokus på dataskydd"
Di-gruppen
Dagens Samhälle finns för landets beslutsfattare: ”Vårt perspektiv är unikt"
Expressen Lifestyle
Expressens Magda Gad: ”En skyldighet att låta världen veta"
Di-gruppen
Di:s Hållbart Näringsliv - först i världen med klimatindex i börstabellerna
Bonnier News Local
Lena Philipson är ny chefredaktör för Skånska Dagbladet
Di-gruppen
Dagens industri kraftsamlar för att belysa jämställdhet och mångfald
Bonnier News
Yttrandefrihet - ett kärnvärde för familjen Bonnier sedan 1804
Expressen Lifestyle
Expressen förnyar sportjournalistiken – med stipendium
Di-gruppen
Fastighetsnytt fick ställa om i pandemin: ”Kvaliteten i våra produktioner har stigit”
Dagens Nyheter
Efter redaktionerna i Göteborg och Malmö - nu satsar DN i norr