Vi satsar på ledarskap

Engagerade och tydliga ledare är avgörande för att vi ska vara framgångsrika med våra affärsstrategier och mål. Vi satsar på ledarutveckling riktad mot både erfarna och nya chefer och erbjuder till exempel flera olika ledarskapsutbildningar som stöttar våra chefer inom avgörande områden som förändringsledning och kommunikation.

Mer om vad vi gör

Ledarskapsutbildningar

Vi vill stärka ledarskapet på bred front inom Bonnier News och gör det genom att erbjuda utbildningar inom avgörande områden. Det finns flera kurser inom olika ämnen som våra ledare själva kan välja mellan efter behov och i samråd med sin chef.

Paulina Holm, HR-chef

”En del i arbetet med att inspirera och skapa förutsättningar för chefer att utvecklas, är att öka samarbetet inom både den egna avdelningen och mellan avdelningar och varumärken – vi uppmuntrar därför både nya och erfarna chefer att delta i våra ledarskapskurser.”

Change Maker Program

Change Maker Program är en del av Bonnier News strategi om att vara en attraktiv arbetsgivare och syftet är att stärka våra ledare och få dem att känna sig 100 procent trygga i sina chefsroller. Programmet ska ge utvalda ledare inom Bonnier News verktyg för att kunna utvecklas i sin ledarroll och växa som ledare samt erbjuda en boost och utveckling för att säkra framtidens ledarskap.

Change Maker Program genomförs en gång per år och innehåller ett antal gemensamma utbildningstillfällen. Dessutom får deltagarna individuell coachning och var sin intern mentor som följer och stöttar dem under programmets gång.

Karin Skogh, deltagare Change Maker Program 2021

”Jag uppskattade mycket att träffa och utbyta erfarenheter med andra arbetsledare inom olika delar av Bonnier News. Det var också intressant att lära sig mer om sitt eget ledarskap och att få hjälp med verktyg för att utvecklas ytterligare samt möjlighet att då, nu och framåt bolla frågor och utmaningar med sin mentor.”

Ledarforum

Ett par gånger per år samlar vi koncernens operativa ledningsgrupper till vad vi kallar Ledarforum, en träff för nätverkande, utbyte av idéer, utveckling och inspiration. Under Ledarforum diskuterar vi aktuella satsningar som görs inom koncernen för att stärka vår kultur, till exempel hur vi arbetar med feedback, mångfald och inkludering.

Elsa Falk, kommunikationschef

”Ledarforum är ett tillfälle att dels lära känna andra chefer och ledare inom koncernen, dels ta del av spännande inspiration och kunskap. Det blir bra diskussioner när man träffar ledare från andra delar av koncernen som man inte jobbar med dagligen. Vi kämpar ofta med samma typer av utmaningar och har därför mycket att lära av varandra”

Möt några av våra chefer

Helena Magnusson

"Jag uppskattar en rak och ärlig kommunikation och att alla gör sitt bästa, både i sina arbetsuppgifter och i att skapa en trevlig arbetsplats där alla känner att de är med i gemenskapen och blir sedda. Det är viktigt att alla känner sig lika betydelsefulla."