Ledarskap

Engagerade och tydliga ledare är avgörande för att vi ska vara framgångsrika med våra affärsstrategier och mål. Vi satsar på ledarutveckling riktad mot både erfarna och nya chefer och erbjuder till exempel flera olika ledarskapsutbildningar som stöttar våra chefer inom avgörande områden som förändringsledning och kommunikation.

Ledarskapsutbildningar

Vi vill stärka ledarskapet på bred front inom Bonnier News och gör det genom att erbjuda utbildningar inom avgörande områden. Det finns flera kurser inom olika ämnen som våra ledare själva kan välja mellan efter behov och i samråd med sin chef.

Paulina Holm, Chief Human Resource Officer
”En del i arbetet med att inspirera och skapa förutsättningar för chefer att utvecklas, är att öka samarbetet inom både den egna avdelningen och mellan avdelningar och varumärken – vi uppmuntrar därför både nya och erfarna chefer att delta i våra ledarskapskurser.”

Change Maker Program

Change Maker Program är en del av Bonnier News strategi om att vara en attraktiv arbetsgivare och syftet är att stärka våra ledare och få dem att känna sig 100 procent trygga i sina chefsroller. Programmet ska ge utvalda ledare inom Bonnier News verktyg för att kunna utvecklas i sin ledarroll och växa som ledare samt erbjuda en boost och utveckling för att säkra framtidens ledarskap.

Change Maker Program genomförs en gång per år och innehåller ett antal gemensamma utbildningstillfällen. Dessutom får deltagarna individuell coachning och var sin intern mentor som följer och stöttar dem under programmets gång.

Ledarforum

Ett par gånger per år samlar vi koncernens operativa ledningsgrupper till vad vi kallar Ledarforum, en träff för nätverkande, utbyte av idéer, utveckling och inspiration. Under Ledarforum diskuterar vi aktuella satsningar som görs inom koncernen för att stärka vår kultur och öka samarbetet mellan olika affärsområden och funktioner.