Så ska Bonnier News locka fler kvinnor till utvecklarrollen

Med Projekt Ada ska Bonnier News få fler kvinnliga utvecklare att stanna och bli seniora i utvecklarrollen. Projektet drivs av en grupp utvecklingschefer, chefsutvecklare och lead developers. Det unika är att alla är män.

Det var när Bonnier News CTO Lina Hallmer kallade till ett möte med alla koncernens chefsutvecklare, lead developers och tech leads som hon fick en tydlig insikt. Hon var den enda kvinnan i sällskapet.

– Det var en ögonöppnare och ett startskott för att vi behöver inleda en förändringsresa. Vi har många fler kvinnliga utvecklare på totalen i dag än för fem år sedan – men vi har bevisligen väldigt svårt att rekrytera eller interntillsätta kvinnor till seniora utvecklarroller,  och det vill vi ändra på, berättar Lina Hallmer.

En projektgrupp sattes ihop, Adagruppen, uppkallad efter Ada Lovelace som beskrivs som världens första programmerare. Redan från början stod det klart att det skulle krävas ordentliga åtgärder för att verkligen driva förändring. Och är det några som måste med på resan så är det koncernens manliga utvecklare.

– Vi har flera mångfaldsinitiativ igång på Bonnier News, både inom tech-organisationen och på andra håll i koncernen. Gemensamt för dessa är att de består huvudsakligen av kvinnor, männen är i klar minoritet. Vi tror att om vi på riktigt ska få till den här förändringen så måste männen själva vara med och driva den, och för att lite tvinga fram det så har vi nu gjort Adagruppen till en helt mansbaserad grupp. Vi måste sedan så klart ta hjälp av andra i organisationen för att komma framåt, men själva leveransansvaret ligger på oss män – inte på alla kvinnor som i vanliga fall drar dessa frågor. Såväl på jobbet som hemma, säger Joakim Holfve som arbetar som utvecklingschef på Di-gruppen och också är en av projektmedlemmarna i Adagruppen.

Kan – och ska – vara bättre än branschen

Bonnier News ligger i nivå med branschsnittet vad gäller andel kvinnliga utvecklare, omkring 20 procent. Men det är för lågt och det finns potential att vända trenden. På Bonnier News menar man att man kan – och också ska – vara bättre än övriga branschen.

–  Bland annat genom att bli ännu bättre på att lyfta kvinnliga förebilder internt, visa upp det arbete vi gör i de här frågorna, skapa större tydlighet i karriärutvecklingen för utvecklare, och tydligare erbjuda möjligheter till kompetensutveckling och förkovran inom mjukvaruutveckling, säger Linus Thiel, chefsutvecklare inom Bonnier News Ekosystemsdomän och del av Adagruppen.

Bonnier News är inte det enda företag som har problem med att locka till sig kvinnliga medarbetare inom tech och it. Det är ett generellt branschproblem och det finns liksom Bonnier News flera andra bolag som gjort satsningar som liknar Projekt Ada.

– Vi vet andra techbolag som gjort liknande förändringsresor, kanske inte riktat mot just utvecklarrollen men på helheten, och vi har inhämtat en hel del kunskap och inspiration därifrån. Bland annat investerade Netlight mycket i ett sådant initiativ och vi har samlat mycket lärdomar från vad de gjorde, säger Lina Hallmer. 

Måste skapa rätt förutsättningar

Bonnier News har de senaste åren blivit bättre och bättre på att locka kvinnliga utvecklare. Nu gäller det att skapa rätt förutsättningar för kvinnliga utvecklare att stanna, klättra inom organisationen och vara trygga att anta nya utmaningar.

– Det kan handla om ökad tydlighet i vad som krävs för att ta sig till nästa nivå och högre lönegrad inom yrket, och att uppmuntras att stanna inom utvecklarskrået och vässa den tekniska kompetensen, istället för att ta ett steg åt sidan i karriären, säger Linus Thiel.

Bonnier News produkter vänder sig till hela befolkningen, och det bör också avspeglas i teamen som bygger dem, menar Joakim Holfve.

– Det finns också otroligt mycket kompetens där ute som vi har svårt att locka till oss om vi uppfattas som för “grabbiga” eller har för låg nivå av mångfald. Vi tappar och missar helt enkelt nyckelkompetens på att inte vara mer jämställda.

Linus Thiel lyfter att det kan finnas en risk att det bildas en ond spiral, att det blir svårt att både locka nya kvinnor och få dem att stanna kvar för att det inte finns tillräckligt många kvinnor i teamen.

– Men precis som en spiral kan vara ond kan den vara god, och hela syftet med Adagruppen är att skapa den goda spiralen. Bonnier News ska vara ett bolag med en god och attraktiv arbetsmiljö för alla utvecklare, säger han.

Ett maratonlopp

Projekt Ada har ett tydligt mål: Bonnier News ska ha fler kvinnor i seniora utvecklarroller. Hur länge projektet ska pågå går däremot inte att säga. Att tro att det är en quick fix är naivt och Joakim Holfve jämför arbetet med ett maratonlopp.

– Vi är medvetna om hur marknaden ser ut och även om vi gärna skulle vilja ha en könsfördelning på 50/50 mellan män och kvinnor så är det inte realistiskt på kort till medellång sikt. Men vi vill gärna gå från 20 procent kvinnor till minst 30 procent kvinnor på totalen inom 2 till 3 år, och en liknande siffra även bland seniora utvecklarroller, säger han och får medhåll av Linus Thiel.

– Som Joakim säger, det är ett maraton och ingen sprint, och i någon form kommer det att pågå så länge det krävs. I vilken form vet jag inte i dag, men personligen tycker jag det vore naturligt om det uppgår i Bonnier News generella mångfaldsarbete vid tillfälle, säger Linus Thiel.