Bonnier News når 6 miljoner svenskar varje dag

Bonnier News strategi och framgång utgår från våra cirka 200 starka medievarumärken och tidningar. Vi investerar löpande i journalistik för att stärka vår position på marknaden, och vi växer även genom förvärv och partnerskap med andra medieföretag. Våra titlar är organiserade i fyra olika affärsområden och genom att dela teknik, kunskap och innehåll inom koncernen skapar vi förutsättningar för att med ännu mer och bättre journalistik nå ut till en ännu större publik. 

Gota Media är en tidningskoncern med säte i Kalmar som ger ut 12 prenumererade morgontidningar och ett antal gratistidningar. Företaget omsätter drygt en miljard kronor och har 700 anställda.
Huvudägare är stiftelserna Barometern och Tore G Wärenstams stiftelse.
Vill du läsa mer om om Gota Media klicka här: https://www.gotamedia.se