Bonnier News ägare

Bonnier News ägs av Bonnier Group, som i sin tur ägs av familjen Bonnier – Nordens största mediefamilj. Bonnier Group omfattar bl a även bokutgivning och förlagsverksamhet samlad i Bonnier Books, fastighetsägande och utveckling i Bonnier Fastigheter samt investeringsverksamheten Bonnier Ventures. 

Familjen Bonniers vision som ägare

”Vår vision handlar även framåt om både kommersiell framgång och om verksamheternas innehåll. Vi vill dels att Bonnier ska fortsätta att utvecklas som ett långsiktigt, lönsamt och familjeägt företag, dels att det bland våra företag ska finnas ledande journalistiska och publicistiska verksamheter som bidrar till öppna, inkluderande samhällen med fri åsiktsbildning. Medan en del branschkollegor överger journalistik och berättelser för andra onlineverksamheter väljer vi att fortsätta vara ett medieföretag.”

Bonnier Groups verksamhet utgår från kärnvärdena:

Yttrandefrihet

Vi tror att ett öppet pluralistiskt samtal är grunden för demokrati.

Passion för medier

Vi kan medier. Att utvecklas under förändrade marknadsförutsättningar är vår nedärvda styrka, innovation är vårt fokus.

Individens förmåga

Vi tror på kraften hos den enskilda människan, och vill genom journalistik, berättelser och kunskap stärka individers möjlighet att påverka och förändra.

Ett familjeföretags engagemang. 

Vi planerar för generationer, inte för kvartal.