BBM FAQ GDPR

Oval Copy 4 Created with Sketch.

Här hittar du allmän info om GDPR rörande Bonnier Business Media.

Övriga villkor:

Allmänna villkor

Villkor konferenser

Villkor utbildningar

General terms and conditions

Terms and conditions conferences

Terms and conditions education

FAQ GDPR

 

Vilken persondata kan era annonsörer ta del av?

 

Utifrån din tidigare läsning kan du placeras i segment som kan komma att användas för marknadsföring. Ett exempel på ett sådant segment skulle kunna vara “man i 20-45 års ålder med sportintresse” eller “personer med sportintresse i Stockholm”. Våra annonsörer kan välja att köpa annonser som riktar sig mot ett sådant segment. De får dock aldrig någon information som kan knytas direkt till dig som person, utan annonsörer får endast ta del av ett pseudonymiserat ID och en kod för det annonssegment som de valt att annonsera mot.

 

Vilken persondata sparar ni om mig?

 

Vilken persondata vi sparar om dig beror på vilket engagemang du har hos oss, till exempel om du har en prenumeration eller deltagit på ett event.

 

Pappersprenumeration

 

För våra pappersprenumeranter sparar vi de uppgifter som krävs för att vi ska kunna leverera tidningen till dig samt för betalning och fakturering.

 

Digital prenumeration/Digital inloggning

 

För inloggade användare på våra digitala tjänster samlas data som används för att förbättra och personalisera din digitala upplevelse och för att analysera hur tjänsten används. Vi använder även data för att rikta relevant marknadsföring till dig.

 

Eventdeltagare

 

Som en följd av att kunden registrerar sig och tar del av den tjänst som BBM:s eventverksamhet utgör, kommer BBM och Bonnierkoncernen att lagra och behandla de personuppgifter som kunden lämnar för att BBM ska kunna fullgöra sina åtaganden, liksom för marknadsföring, statistik och analys samt för interna administrativa ändamål enligt vad som följer av personuppgiftspolicyn. Se https://gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy/.

Vi behandlar också de uppgifter som krävs för betalning och fakturering av den digitala tjänsten.

 

Icke-inloggad digital besökare

 

För icke-inloggad besökare som vi inte har något engagemang till, samlar vi inga personuppgifter, dvs. vi samlar ingen information som direkt kan kopplas till en fysisk person. Anonymiserade data samlas dock och innehåller t.ex. information om vilka artiklar som läses och vilka typer av enheter som nyheter konsumeras på. Dessa uppgifter kan vi dock inte koppla till dig som person.

 

Hur ska jag göra om jag inte vill bli kontaktad av er?

 

Du kan kontakta oss på kundservice@bbm.bonnier.se och be att vi inte ska kontakta dig i marknadsföringsärenden.

 

Jag surfar på er sida och ser att ni sätter flera kakor i min webbläsare. Hur hanterar ni kakor och i vilket syfte?

 

På våra olika sajter inom Bonnier News används olika typer av kakor. Mer information om hur vi hanterar kakor finns som en del i vår Personuppgiftspolicy, https://gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy/. Där hittar du också information om hur tredjepartskakor hanteras.

 

Icke-inloggade besökare

 

För icke-inloggade besökare till våra sajter samlar vi inga personuppgifter, dvs. vi samlar ingen information som direkt kan kopplas till en fysisk person. Anonymiserade data samlas dock och innehåller t.ex. information om vilka artiklar som läses och vilka typer av enheter som nyheter konsumeras på.

 

Inloggade besökare

 

För inloggade användare samlas data som kan kopplas direkt till fysisk person och utgör därmed personuppgifter. De personuppgifter som Bonnier Business Media har om dig kan du begära ut via ett registerutdrag.

 

Tredjepartskakor

 

Angående tredjepartstjänster så Bonnier News har inte tillgång till data som samlas in via tredjepartstjänster och kan därför inte heller lämna ut sådan information. Vi har en strikt policy som reglerar hur annonsörer får placera och hantera kakor på våra sidor.

 

Jag vill att ni raderar de personuppgifter ni har om mig

 

Du har rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig. Det finns dock några undantag från detta:

1) Om du har kund/prenumerant hos oss så behöver du först avsluta ditt engagemang hos oss.

2) Vissa uppgifter får vi enligt rådande lagstiftning inte radera, t.ex. uppgifter som vi måste behålla enligt bokföringslagen.

Observera att om du vid ett senare tillfälle väljer att bli kund igen hos oss så kommer vi från och med det tillfället återigen behandla dina personuppgifter.

Du kan kontakta oss på kundservice@bbm.bonnier.se

 

Delar ni mina profiler inom Bonnierkoncernen och/eller säljer till tredje part i syfte att rikta marknadsföring?

 

Läsare kan placeras i segment som används för att rikta annonser. När det gäller användare, som loggat in inom Bonnierkoncernen, kan annonssegmenten delas inom Bonnierkoncernen för att rikta annonsering.

Vi kan sälja annonsering till tredje part som riktar sig till utvalda annonssegment. När detta sker får tredje part ett pseudonymiserat ID och kod för utvalda annonssegment. Vi skickar med andra ord inga personuppgifter till tredje part som de kan använda för att identifiera dig som person. Tredje part tillåts inte att lagra varken pseudonymiserat ID eller koder för annonssegment, utan får endast behandla denna information för att leverera annonsen.

Konferenser som BBM arrangerar tillhandahålls deltagarna, inräknat kunden, i deras egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på deras yrkesprofession.

BBM:s konferenser sponsras av företag som är verksamma inom den bransch som är aktuell eller annars berörs av ämnet för den specifika konferensen. BBM:s åtagande består av att arrangera konferenser som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet, dels att skapa en plattform för en framtida relation mellan kunden och BBM samt mellan kunden och berörda sponsorer före, under och/eller efter avslutad konferens. BBM ska tillse att relationen mellan å ena sidan kunden och den andra BBM och berörda sponsorer sker via de kontaktvägar/-uppgifter som kunden anger vid anmälan till en konferens.

 

Vem kan annonsera på er sida?

 

Annonsering på vår sida kan ske på två olika sätt, antingen genom direkt annonsering eller via programmatisk annonsering.

 

Direkt annonsering

 

Vid direkt annonsering köper annonsörer annonsplats direkt av oss och vi placerar annonserna direkt på våra sidor. Våra annonsörer köper vanligtvis ett antal annonsvisningar riktade mot ett eller flera annonssegment.

 

Programmatisk annonsering

 

Programmatisk annonsering är annonsering som sker i realtid. När du laddar vår sida sker en realtids budgivning bland våra tillåtna annonsörer där det vinnande budets annonser visas. Vid budgivningen får annonsörer tillgång till ett pseudonymiserat ID och en kod för det annonssegment som du tillhör.

Den vinnande annonsören får visas sin annons för dig på vår sida. Annonsörer får möjlighet att säkerställa så att annonsen visas lagom ofta (frekvens) och även förhindra att de får betala för annonsvisningar som genererats av icke-mänskliga besökare (olika typer av botar eller försök till annonsbedrägeri).

 

Jag vill ha ha ett registerutdrag med samtliga personuppgifter som ni behandlar om mig inom Bonnier News.

 

Bonnier News är ett affärsområde inom Bonnier där bl.a. Bonnier Business Media, Dagens Industri, Bonnier Business Sustainability, Fastighetsnytt Förlag, Netdoktor m.fl. ingår. Att dessa bolag ingår i ett affärsområde innebär att det finns ett administrativt samarbete, dock så är varumärkena skilda redaktionellt. Din rätt till registerutdrag gäller mot den som är personuppgiftsansvarig i den tjänst du använder. Affärsområdet Bonnier News är inte personuppgiftsansvarig och tar därför inte emot förfrågningar om registerutdrag. Om du vill ha ut uppgifter från andra bolag inom Bonnier News behöver du rikta förfrågan direkt mot dem. För ett registerutdrag från Bonnier Business Media AB skickar du mail till kundservice@bbm.bonnier.se

Observera att du på grund av våra säkerhetsregler måste skicka mailet från den email-adress som registerutdraget avser. Du får senast inom 30 dagar ett utdrag på de uppgifter vi har om dig, antingen till den av oss verifierade e-postadressen eller till den av oss verifierade leveransadressen.

 

Ordlista

 

Pseudonymiserat: Data som lagras utan personlig information men som kan knyta till dig som fysisk person genom en nyckel.

Anonymiserat: Data som med rimliga medel inte kan kopplas till dig som person. Denna data klassificeras enligt dataskyddslagen (GDPR) inte som personuppgifter.

Programmatisk annonsering: Annonsering som sker via realtidsbudgivning i våra tillåta annonsnätverk.

 

Jag vill ha ha ett registerutdrag med samtliga personuppgifter som ni behandlar om mig inom Affärsområdet Bonnier News är inte personuppgiftsansvarig och tar därför inte emot förfrågningar om registerutdrag. Om du vill ha ut uppgifter från andra bolag inom Bonnier News behöver du rikta förfrågan direkt mot dem.

 

Senast uppdaterad 2018-05-23